Osobní knihovna Jaroslava Ježka je umístěna v tzv. Modrém pokoji Jaroslava Ježka, který se nachází v Kaprově ulici č.10 na Praze 1, v domě, kde Ježek od  roku 1921 až do svého odchodu z vlasti roku 1939 žil. Knihovna, stejně jako celý interiér náleží do správy Českého muzea hudby, jež je součástí Národního muzea v Praze. Knihovna obsahuje 634 svazků knih a 152 hudebnin. Ve většině z nich jsou vepsána autorská věnování a Ježkovy vlastnické podpisy. V knižním fondu je zastoupena poezie (díla V. Nezvala, J. Wolkera, J. Seiferta, K. Biebla, J. Hory a dalších českých a slovenských Ježkových současníků), beletrie (J. Kopta, V. Lacina, K.Schulz, ale i B. Němcová a J. Neruda a další), ze světové literatury např. M.F.Dostojevský, W. Shakespeare, H. de Balzac, M. de Cervantes) a odborná literatura hudební oblasti. Mezi hudebninami nalezneme kapesní a studijní partitury, klavírní výtahy a jednotlivé tištěné skladby: brožované sešity, vázané svazky malých či foliových formátů vydané v našich a zahraničních hudebních nakladatelstvích a vyrobené ve známých ryteckých dílnách a nototiskárnách s rukopisnými dedikacemi D. Milhauda, I. Stravinského nebo V.Nezvala J.Ježkovi.

Přístup ke knihovně a k jejímu zpracování, stejně tak jako ke zpřístupnění pořízených dat v rámci webové aplikace "Knihovny významných českých osobností" dalo vedení Českého muzea hudby, jmenovitě ředitelka muzea, paní Mgr. Dagmar Fialová a paní PhDr. Markéta Kabelková, vedoucí hudebně-historického oddělení. Řešitelé projektu jim proto velmi děkují za vstřícné jednání a spolupráci. Díky patří také paní PhDr. Kateřině Hrdličkové, tehdejší kustodce v Modrém pokoji Jaroslava Ježka, za vstřícnou pomoc při zpracovávání knihovny.