R E S L E R, Kamill

23. 12. 1893 - 11. 7. 1961

český právník,  sběratel-bibliofil, kulturní činitel, účastník protinacistického odboje

Praha: KNM - 872 sv.; Národní knihovna ČR -  sv.; Knihovna PNP - 500 sv.

Charakteristika: hermetika, esoterika,  čarodějnictví, mysteria, literatura 16. - 20. st., okultní nauky, mytologie, klasická literatura, německé překlady. Koupě v r. 1994 (hlavní část); dokupováno 1995 - bibliofilie (61 sv.), v r. 1996 - časopisy (41 titulů), v r. 1998 bibliofilie (394 sv.), v r. 1999 grafika, korespondence; v r. 2000 korespondence. Část knihovny od r. 1975 v  PNP (520 sv.) staré tisky uloženy v NK. Lístky v GK s označením Resler, část knih zařazena do fondu  bibliografií.

Štěpánová, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovny NM. Rozpravy Národního techn. Muzea v Praze.  144, s. 29-30.