N O V Á Č E K, Josef

2. 9. 1880 - 6. 5. 1957

český sběratel-bibliofil

Praha: KNM - 9162 sv.

Charakteristika: převažují bibliofilie, aukční kataogy, typografické časopisy, publikace k dějinám knih a česká beletrie, zejména soubor obrozenecké literatury. Knihy zakoupeny z pozůstalosti v r. 1958, další část převedena v r. 1994. Zvláštní lístkový katalog, nezařazeno do GK.

Radomilský., L Knihomilství a knihovna Josefa Nováčka. Český bibliofil. 1940, č. 12, s. 35-46.