K R A U S Viktor

1855 - ne před rokem 1957

Právník (JUDr.), pracoval jako vrchní poštovní rada c.k. Pošty, nositel Leopoldova řádu

Praha: KNM: základní fond Knihovny NM (signatura Kraus), fond je nezpracován

Charakterisitka a historie: v knihovně je zastoupena převážně anglická a francouzská beletrie, méně pak německá, česká a ruská. Kromě krásné literatury zde můžeme najít tituly se vztahem k historii obecné i regionální. Knihovna byla darována KNM manžely Viktorem a Annou Krausovými v roce 1958 jako celek spolu se třemi skříněmi. R. 1961, již po smrti V. Krause, byla převezena do Muzea knihy ve Žďáru n. S., kde byla uložena až do roku 2013, a proto také nebyla dosud zkatalogizována. Knižní tituly jsou sepsány v lokálním seznamu.
Majitel knihovny (ca 3500 sv.) si pečlivě označoval knihy převážně rukopisným exlibris, a to v několika podobách: příjmením, celým jménem, s titulem Dr. a s datací. Jeho knihy jsou označeny také grafickým exlibris, dále razítkem ve tvaru iniciál VK i slepotiskovým razítkem ve tvaru V. Kraus. Často se vyskytuje rukopisné exlibris ve tvaru „Ay“ s datací. Lze soudit, že patří manželce Viktora Krause Anně. Viktorovi jsou určeny dedikace přátel, zpravidla autorů knih.

Literatura:

Interní materiály Knihovny NM; Viktor Kraus 1897