G I L G  Joannes

Okolo 1730? - 1780?

Doktor medicíny

Kroměříž: tzv. lesní knihovna Kroměřížského zámku - cca 60 sv.

Charakteristika: knihy většinou vázány v hnědé kůži se zlatou popiskou. Většina knih z let 1762 - 1770 s lékařskou tématikou, tyto knihy (po zrušení trnavské university) byly předmětem prodeje. Knihovna Gilga se do kroměřížského zámku dostala zřejmě spolu s několika knihami vatikánského archiváře Augustina Theinera v 60. letech 19. stol. V knihách exlibris „Joannes Gilg de Gilgenburg, Medicine doctor". 

Literatura:

MĚSÍC, Cyril. Knihovna Dr. Gilga ve fondu Kroměřížského zámku In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : 16. ročník odborné konference (13. - 14. Listopad 2007) [online].  Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2007 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:   http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf16/04.pdf.