S C H R E I E R  Norbert

1744 - ?

Slovenský kaplan, pedagog, filosof

Martin (SK): Matica slovenská -  60 sv. (zkoumání sbírek v oblasti Slovenska nedokončeno, možné rozšíření).

Charakteristika: obsahová struktura odpovídá vlastníkovým zájmům. Především lingvistická literatura, následuje literatura náboženská tvořená teologickými spisy, církevně historické spisy, vícero vydání bible. O rozhledu majitele hovoří dochované encyklopedická díla, příručky. Autor sledoval samozřejmě i filosofii, k nejvýznamnějším dílům patří Kritika čistého rozumu od Kanta. Vlastní podpisem obsahuje 60 svazků. Existují informace o způsobu budování knihovny, a to sice o způsobu získávání knih, vztazích autora k jiným osobnostem, informace o případném dárci publikace atd.

Literatura:

PETRENKOVÁ, Emilia. Osobná knižnica bernolákovca Norberta Schreiera. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. -7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 143-145.