A B R A M O W IC Z  Marjan

1871 - 1925

Polský intelektuál

Praha: Národní knihovna, odd. Slovanská knihovna - prozatím blíže nespecifikován počet svazků

Charakteristika: převážně díla z přelomu 19. a 20. století, tematicky se vztahující ponejvíce k nejrůznějším otázkám starší i novější polské historie (četná díla se týkají Litvy), ale i k literárním dějinám a k představitelům polské literatury. Zajímavé je Abramowiczovo exlibris s motivem sobího spřežení uprostřed sibiřské tundry evokující jeho vyhnanství na Sibiři, kam byl na sklonku 19. století vypovězen pro svou revoluční činnost.

Literatura:

Národní knihovna ČR. Národní knihovna ČR  [online]. Praha: Národní knihovna, 2006 [cit. 2009-11-05]. Slovanská knihovna. Z významných sbírek. Dostupný z WWW: <http://www.klementinum.cz/pages/page.php3?page=slov_vyznamne_sbirky.htm>.