BARWIŃSKY Eugeniusz

1874 - 1947

Polský historik a archivář

Praha: Národní knihovna, odd. Slovanský knihovna - prozatím blíže nespecifikován počet svazků

Charakteristika: vzácný materiál k polským dějinám (kroniky, statuty, zákony aj.), množství latinských a polských tisků obsahujících akta a různé původní prameny týkající se politického a náboženského života. Řada dokumentů se týká styků Polska s Moskvou v dávných dobách a válek, jež Polsko vedlo. V knihovně je uchováno kolem 600 tisků z období od 16. do 18. století, mezi nimiž převládají tisky krakovské, ale jsou tu i četné tisky z tiskáren dalších polských a evropských měst.

Literatura:

Národní knihovna ČR. Národní knihovna ČR  [online]. Praha: Národní knihovna, 2006 [cit. 2009-11-05]. Slovanská knihovna. Z významných sbírek. Dostupný z WWW: <http://www.klementinum.cz/pages/page.php3?page=slov_vyznamne_sbirky.htm>.