Š M U R LO Jevgenij Francevič

1854 - 1934

Ruský historik

Praha: NKP, odd. Slovanské knihovny - 6.000 sv.

Charakteristika: svazky v ruském, italském, francouzském, německém, polském i dalších jazycích. Její jádro tvoří publikace týkající se Petra Velikého a jeho epochy a vztahů Ruska se západní Evropou. Najdeme tu mj. i mnohosvazkové dílo I. I. Golikova „Dejanija Petra Velikogo, mudrogo preobrazitelja Rossii" v původním vydání z let 1788-1789 včetně osmnáctisvazkových „Dopolnenij" z let 1790-1797, které představovalo první systematické dějiny Petrovy vlády a bylo až do poloviny 19. století jediným vážným pramenem pro historiky Petrova období.

Literatura:

Národní knihovna ČR. Národní knihovna ČR  [online]. Praha: Národní knihovna, 2006 [cit. 2009-11-05]. Slovanská knihovna. Z významných sbírek. Dostupný z WWW: <http://www.klementinum.cz/pages/page.php3?page=slov_vyznamne_sbirky.htm>.