B A R R A N D E Joachim

1799 - 1883

Francouzský přírodovědec, stavební inženýr, paleontolog

Praha: KNM (Paleontologické odd.) - cca 400 konvolutů

Charakteristika: odborné knihy a práce svázané do konvolutů. Tematicky především geologie, paleontologie. Nalezneme zde i obrazové publikace. Téměř ve všech svazcích je časté podtrhávání, vpisky, kresby k tématu.

Literatura:

GROMOTOVIČOVÁ, Kateřina. Joachim Barrande (1799 - 1883). Seminární práce-- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 40 s.