G L A B A Z Ň O V Á Marie

1896 - 1980

Česká spisovatelka, učitelka

Opava: památník Petra Bezruče - přesný počet neuveden (cca několik desítek knih a dalších dokumentů)

Charakteristika: převažuje česká próza a poezie (Deml, Bár, Bezruč, Babler), církevní a modlitební knihy, také kniha z r. 1740 (Fasti societatis Jesu), vkládány záložky, ohýbané rohy, poznámky a podtrhané části vět, známky častého čtení. Dedikace v knihách (Čada, Babler)

Literatura:

SÝKOROVÁ, Ivana. Marie Glabazňová. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006.