K R A T O C H V Í L  Zdeněk

 1883 - 1961

Český malíř, karikaturista, publicista

Praha: Památník národního písemnictví - cca 383 sv.

Charakteristika: zastoupeni především čeští autoři (Čapek, Pujmanová, Šalda, Březina, Borovský), ze zahraničních převažují němečtí autoři (Weiss, Lippman, Heine) Ve sbírce i osobní dokumenty (vlastní životopis, vysvědčení), korespondence (Křelina, Šalda, Holan, Langer), články o Kratochvílovi a karikaturistická tvorba. Velice časté podtrhávání, několik málo vpisků. Dedikace v knihách (Vrchlický).

Literatura:

BUKOROVÁ, Gabriela. Zdeněk Kratochvíl. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 18 s.

 PERTLOVÁ, Alena. Osobní knihovna a archiválie Zdeňka Kratochvíla.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 13 s.