Š L E B I N G E R Janko

1876-1951 

Ředitel Univerzitní knihovny v Lublani

Praha: NKP, Oddělení Slovanská knihovna,  - kolem 1600 sv.

Charakteristika: knihy a periodika téměř výhradně z 19. a první čtvrtiny 20. stol. Díla slovinských obrozenců, první vydání klasiků slovinské poezie a prózy, převážně v původních vazbách, díla slovinské vědecké literatury, kompletní řady nejpřednějších slovinských časopisů (např. Glasnik slovenskega slovstva a Glasnik slovenski vydávané v 50. a 60. letech 19. stol., Naprej, Zvon a další).

Literatura:

VACEK, J. Oton Berkovec a Slovanská knihovna. Národní knihovna. 2007, roč. 18, č.2, s. 17-32.