V Ř E S O V EC  z  V Ř E S O V I C  Václav

1532 - 1583

Český šlechtic, právník, rada komorního soudu a komorník arciknížete

Praha: NK ČR - 91 sv. - fond zrekonstruován z rozptýlených svazků ve fondech NK ČR

Charakteristika: teologie, filozofie, apologie, M. Luther, postily, latinské, německé a řecké spisy.

Literatura:

FALTYSOVÁ, V.; KOTEK, V. Knihovna Václava Vřesovce z Vřesovic. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 195-197.