D U Š E K Bohuslav

1886 - 1957

Český sběratel, bibliofil, člen Spolku českých bibliofilů, prokurista Živnobanky

Praha: KNM - 3199 sv.

Charakteristika a historie: rukopisy (38 sv.), prvotisky (13), komeniana (37), staré tisky (353), kramářské tisky (195), knihy vydané po r. 1800 (2563) - téměř úplný soubor literatury národního obrození s řadou unikátů. Dále literatura 18.-20. st., dějiny umění, výstavní katalogy, průvodci po muzeích a galeriích, antikvární seznamy, aukční katalogy, novinové výstřižky. Darováno Hermínou Duškovou v r. 1977. Zkatalogizováno, katalogizační lístky nezařazeny do Generálního jmenného katalogu, vydán tištěný katalog.

Literatura:

VRCHOTKA, Jaroslav: Knihovna Bohuslava Duška. Sborník Národního muzea. 1978, řada C - literární historie, svazek 23, č. 1-4.