P O L Í V K A Jiří

1855 - 1933

Český slavista, folklorista, profesor slovanské filologie

Praha: KNM - 11098 sv.

Charakteristika a historie: především literatura ve slovanských jazycích:  topografie, historie, etnografie, folklor, náboženství, panslavismus. Knihovna získána v r. 1934. Katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu označeny razítkem „Knihovna Dr. J. Polívky".