J E L Í N E K Hanuš

1878 - 1944

Český básník, překladatel, literární, divadelní a výtvarný kritik, profesor české literatury v Paříži, pracovník ministerstva zahraničí ČSR, propagátor česko-francouzské kulturní vzájemnosti, básník, překladatel

Praha: KNM - 2669 sv. (1061 titulů)

Charakteristika: především francouzská literatura, beletrie, literární věda, většinou cizojazyčné, vedle francouzských též díla německá, ruská a v dalších jazycích. Knihovnu získalo NM společně se zařízením pracovny. Katalogizováno v l. 1966-1967, lístky v Generálním jmenném katalogu s označením "Jelínek" před signaturou.