T Y R Š  Miroslav

1832  - 1884 Otz (Tyrolsko)

Český historik umění, estetik, tělovýchovný pracovník, spoluzakladatel Sokola

Praha: Oddělení dějin tělovýchovy a sportu NM - nezjištěný počet svazků      

Charakteristika: umělecko-historická literatura česká a cizojazyčná, některé svazky bohatě prostoupeny Tyršovými poznámkami a grafickými značkami.

Literatura:

BERANOVÁ- SCHUTOVÁ, J. Tyršova knihovna. Praha: s.n. 1995. 91 s.