T E I G E Karel

1900  - 1951

Český teoretik umění a literatury, estetik, kritik, publicista, výtvarný a literární kritik, vůdčí představitel poetismu a českého surrealismu

Praha: Knihovna PNP - 284 sv.;  Knihovna NM - 4339 sv. (3822 titulů)

Charakteristika a historie: KNM: převážně publikace k modernímu umění, historii umění, bibliofilie. Též knihy o politice a beletrie. Jazyková rozmanitost. Koupě v roce 1954, zpracováno r. 1958, lístky v Generánlím katalogu označeny razítkem "KAREL TEIGE". V knihovně PNP fragment knihovny zabavené STB - nezpracováno. Ve fondech  PNP politická literatura češtině i v překladech, edice Zvěrokruh, beletrie, filozofie, umění.

 

BOHATEC, M. Literární pozůstalost Karla Teiga. Literární archiv (Sborník PNP). 1967, č. 2, s. 219-222.