Č E L A K O V S K Ý Jaromír

1846 - 1914

Český politik, historik, profesor dějin českého práva na UK, archivář města Prahy

Praha: KNM - 931 sv., SVK Plzeň - cca 3.371 sv.

Charakteristika: (fond KNM): knihy od 2. pol. 19. do poč. 20. st., rozděleno do 10ti oddílů podle jazyka a žánru, převažuje česká beletrie a české překlady světové beletrie, dále polská, ruská, německá a francouzská krásná literatura v originálních vydáních. Odborná literatura minimálně, převážně liter. věda a náboženská literatura; několik starých tisků. Knihovna byla odkazem MVDr. Jaroslava Stodoly (+ 1963), zapsána do přírůstkové knihy v r. 1964. S knihovnou předán rukopisný sešit - katalog knihovny, vložen do lokálního seznamu. Zároveň převzata část liter. pozůstalosti (předáno do LA PNP v r. 1967) a vyřezávaná skříň předaná do oddělení starších českých dějin NM. Lokální seznam s vloženým rukopisným katalogem; katalogizováno, lístky nezařazeny do generálního katalogu.

(Fond SVK Plzeň): knihovna rozptýlena do fondu Okresní studijní knihovny Čiperovy v Plzni (později sloučena s Knihovnou Městského historického muzea v Plzni), exempláře uloženy ve skladu SVKPK v Bušovicích. Knihovna zakoupena z pozůstalosti roku 1915 pro Okresní studijní knihovnu Čiperovu v Plzni (založena v roce 1912) a převedena do fondu SVK PK v roce 1950. Inventář neobsahuje u všech zapsaných položek signatury, nutno dohledat v katalozích, přírůstková čísla Čl XXXX (lístkový katalog) nebo Ce XXXX (elektronický katalog). Obsah: čeština, němčina (50 %), ruština. Právo české a zahraniční, zákoník říšský a zemský, dějiny české a zahraniční, jazykové slovníky a mluvnice (řečtina, polština, italština, francouzština), cestovní průvodce, výroční zprávy českých škol. Spisy J. Čelakovského, literatura o J. Čelakovském. Informace poskytla Mgr. Pavlína Doležalová, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Literatura:

Inventář SVK č. 26.