Š P E L D A Antonín

1904 - 12. 10. 1989 Plzeň

Český muzikolog, RNDr., DrSc., práce z oboru, psal i práce z oboru fyziky a matematiky. Hudební kritik a teoretik, fyzik a pedagog. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, vyučoval na gymnáziích a Pedagogické fakultě v Plzni. Vedl hudební oddělení plzeňského rozhlasu, byl autorem řady studií z oblasti hudby, fyziky a akustiky.

Plzeň: SVK - 583 svazků (prefix 20C), ve fondu SVK PK uložena jako celek

Charakteristika a historie: publikace z teorie a historie hudby, partitury, odborná literatura z oblasti fyziky a matematiky,  cestopisy a knihy o přírodě. V knihovně se objevuje i beletrie, a to převážně světová klasika, Henrik Ibsen, Moliére. Periodika - Miscellanea Musicologica, Zpravodaj společnosti pro starou hudbu, Hudební věda. Převážně čeština, ostatní jazyky okrajově (iteratura v ruštině, v polštině, v angličtině, v němčině, v latině). Hudební teorie, hudební pedagogika, dějiny divadla,   turističní průvodci. Knihovna získána do fondu SVK PK v po roce 1985 ještě za života majitele. Množství věnování v češtině i ruštině od kolegů z univerzity i významných osobností tehdejší hudební společnosti. Informace částečně získány od Mgr. Pavlíny Doležalové, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovnya Plzeňského kraje.

Literatura:

Místní katalog

ČEČILOVÁ, L. Knihovna Antonína Špeldy. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006. 19 s.