M A S A R Y K Tomáš Garrigue

1850- 1937

Český filozof, spisovatel, první prezident ČSR

Praha: Knihovna Masarykova ústavu  - původně 100 000 sv., dnes fodn obohacen.

Lány: část knihovny v muzeu T.G.M. 

Část v soukromých rukou

Charakteristika a historie:  knihovna umístěna v depozitních prostorách v Klatovech. Po Masarykově smrti byla knihovna jako celek nabídnuta jako dar Alicí Masarykovou knihovně Národního muzea v Praze, odkud však byla již po třech letech   přemístěna do sbírek právě vzniklého Masarykova ústavu AV ČR. Žánrově i obsahově velmi pestrá. Obsahuje spisy filosofické, přírodovědecké, jazykové, politické, krásnou literaturu - klasiky ruské, francouzské a německé prózy. Je v ní zastoupena vedle češtiny angličtina, francouzština, němčina a ruština. Knihovna obsahuje řadu vpisků provedených Masarykovým rukopisem, postřehů, komentářů v textu i na okrajích stránek, četná podtrhávání v textu a poznámek. Knihovna je přístupna na požádání přes ředitelství knihovny Masarykova ústavu.

 Literatura:

FRÄNKL, P. Masaryk a literatura. Literární rozhledy. 1929-30, XIV, s. 189-194.

ODSTRČIL, O. J. Obrázky v knihovně presidenta T. G. Masaryka. Praha : V.J. Tachecí, 1930. 18 s.   

ODSTRČIL, O. Masarykova knihovna. Masarykův sborník IV. Praha: Čin, 1930-1931. S. 424, 434.

President v zrcadle své knihovny. Národní sjednocení. 1935, č. 4.

První knižní aukce „Orbisu". Vitrinka. 1929-1927, roč. IV, s. 130-131.

ŠKRACH, V.K. Masaryk čtenář a spisovatel. Literární rozhledy. 1927, XI, s. 249-250.

MĚDÍLEK, B. Klementinské osudy Masarykovy knihovny. Čtenář. 1996, č. 48, s. 321-323.