M Á CH A Karel Hynek

1810  - 1836

Český básník, autor Máje

Praha: LA PNP - 1 sv.

Charakteristika: knihovna neznámo kde, dochována pouze reprodukce titulního listu a frontispice knížky - odměny za prospěch ve škole „Kytka vonného kvítí mravného učení pro dítky. Od Michala Kadaně, faráře". Vydána v Praze v roce 1821 s věnováním  Máchovi: „K pilnému čtení obětoval tuhle knížku Hynkovi Machovi dne 10. září 1821 Hynek Knobloch, katecheta", Máchův podpis perem, 2 čtyřlístky. V básníkově pozůstalosti se našla ještě další učebnice „Kniha k čtení pro žáky českých škol v městech a městečkách cís. král. zemí. Díl druhý. O šlechetnosti. V Praze, v cís. král. skladu normálních knih Léta 1821".  Mácha ji dostal zdarma jako chudý, na titulním listě razítko „Darmo pro chudé".V Mách. pozůstalosti v LA PNP. V  LA PNP uchována vlastnoručně vyrobená knížka s básní "Ivan".

 

Literatura:

KHEL, R. Máchův Máj. Typografia. 1991, s. 220

KHEL, R. Karel Hynek Mácha a knihy. Čtenář. 1996, 48, s. 103

IVANOV, M. Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi. Praha: Československý spisovatel. S. 31-32.