M A H E N Jiří

1882 - 1929

Český básník, novinář, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik

Brno: část knihovny v Památníku J.Mahena (součást Knihovny Jiřího Mahena v Brně) - nelze dnes přesně určit, které knihy skutečně patřily Mahelovi a jak veliký byl původní fond

Charakteristika: převažuje krásná literatura, poezie, dramata, odborné publikace z oblasti literatury, výtvarného umění, psychologie, slovníky, učebnice cizích jazyků. Literatura v českém, francouzském, ruském a německém jazyce (Goethovy spisy v originále, r. 1867). Dedikace v knihách (Sova, Holan, Pleva, Vančura, Nezval), poznámky, podtrhání, zaškrtávání cizích slovíček, zápisky z cest, do knih vloženy dopisy (Jistebský neboj jistebnický? - od Bezruče). V některých svazcích Mahenův podpis , poznámky, podtrhávání, vypisování stránek, předměty vložené do knih.

Literatura:

ČERNOCHOVÁ, T. Osobní knihovna Jiřího Mahena.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2005, 10 s.