Č A P E K Josef

1887  - 1945  

Český malíř, spisovatel

Praha: knihovna umístěna v soukromém vlastnictví potomků J.Čapka

Charakteristika: literatura z let 1905 - 1939, tematicky blízké knihy na jednom místě, česká literatura všech období, Jirásek, Čech, Hermann, Havlíček, Němcová, Palacký, Jungmann, Dyk, Langer, Šalda, francouzská literatura (Flaubert, Stendhal, poezie), anglo-americká (Shakespeare, Wilde), ruská, německá, severská, antická, španělská a italská, orientální a slovníková. Odborná umělecká literatura, přírodovědecká, filozofie, psychologie, geografie, beletrie, poezie, drama, literatura dokumentární a reportážní, časopisy. Dedikace v knihách (Kopta, Bass, Šrámek, Vančura, John, Bezruč, poznámka „Goya" v knize Musée de Prado (Madrid 1913).

Literatura:

HALÍK, M. Knihy dětství bratří Čapků. Zlatý máj. 1961, č. 1, s. 5-12.

 

ČAPEK, J. Česká kniha. Život. 1933-1934, roč. 12, č. 4. s. 71.

 

ZEMANOVÁ, J. Knihovna Josefa Čapka a její význam pro jeho tvorbu. Knihovna. 1981, č.12, s.181 - 210.

 

KHEL, R. Obálky Josefa Čapka. Poselství papíru. Praha: Karolinum, 2000. S.246-249.

 

KHEL, R. Z čeho se tisklo. Poselství papíru, Praha: Karolinum, 2000. S. 250-251.