SVÁTEK, Josef

24.2.1835 - 9.12.1897

novinář, spisovatel historické prózy a románů, kulturní historik

Praha: KNM - cca 600 sv.

Charakteristika: česká beletrie a české překlady beletrie z angličtiny, francouzštiny, němčiny a maďarštiny. Daroval r. 18989 dr. J. Pohl, advokát v Telči. Lístky v GK, sign. 87, neoznačeno ani v knihách, ani na lístcích.