B O L Z A N O Bernard

1781 - 1848

Czech philosopher, theologist and matematician

Prague: National Library - 2067 volumes

Charakteristics: devotional literature, pedagogy, philosophy, matematics, logic, psychology, the whole editions.  Books in German and Latin. Some of the books contains hand written Bolzano´s inscriptions. Authors such as:  Aristoteles, Sofokles etc.

Literature:

RYBÁKOVÁ, H. Knihovna Bernarda Bolzana. Ročenka Státní knihovny ČSSR 1962-1963. Praha: 1964, s. 95-98.

ŠVEJDA, J. Knihovna B. Bolzana. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S.  169-172.