M A L Ý Jaromír

1885-1957

Český žurnalista, redaktor, činný člen spolku Českých bibliofilů

Písek: Prácheňské muzeum - 5230 sv.

Charakteristika: převážně svazky ze sklonku 19. a první poloviny 20.stol., je jde však zastoupeno také několik starých tisků. Regionální literatura vlastivědného a historického charakteru, výroční zprávy škol, výroční zprávy bankovních ústavů. Bibliofilské tisky.    

Literatura:

Ministerstvo kultury České republiky. Ministerstvo kultury České republiky  [online]. Praha: MK ČR, c2007 [cit. 2009-06-07].  Centrální evidence sbírek . Podsbírky - oborové části evidovaných sbírek. Dostupný z WWW: http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php.