S M I R D I N Alexander Filipovič

1795 - 1857

Petrohradský knihkupec a vydavatel

Praha: Národní knihovna, odd. Slovanský knihovna - 11.000 sv.

Charakteristika a historie: torzo knihovny -ruská literatura 18. stol. a ½ 19. stol. Smirdinovo knihkupectví bylo ve své době význačným intelektuálním centrem ruské společnosti. Tištěný katalog této knihovny má více než 800 stran a je významným bibliografickým pramenem pro studium ruské literatury přelomu 18. a 19. století. V roce 1879 byla knihovna převezena z Petrohradu do Rigy. Knihovna v počtu 11 262 titulů byla zakoupena ministerstvem zahraničí Československé republiky za přispění Slovanského ústavu. Slovanská knihovna se snažila zrekonstruovat Smirdinovu knihovnu tím, že nahrazovala poztrácené a prodané svazky z jiných zdrojů. Rekonstrukce knihovny podle tištěného katalogu byla záhy uznána za neuskutečnitelnou a nebylo v ní proto pokračováno.

Literatura:

Národní knihovna ČR. Národní knihovna ČR  [online]. Praha: Národní knihovna, 2006 [cit. 2009-11-05]. Slovanská knihovna. Z významných sbírek. Dostupný z WWW: <http://www.klementinum.cz/pages/page.php3?page=slov_vyznamne_sbirky.htm>.