K Y B A L  Vlastimil

1880 - 1958

Český historik, profesor Univerzity Karlovy

Praha: Národní archiv - cca 3000 sv.

Charakteristika: odborná a vědecká literatura historická, tituly vztahující se k dějinám, politice vnitřní i zahraniční, hospodářství a průmyslu, vědám společenským a přírodním, dějinám literatury a umění, ekonomice, zemědělství, turismu a folklóru. Ve větším počtu jsou zde zastoupeny dějiny Španělska a Mexika. Samostatnou skupinou je sbírka turistických průvodců, průvodců galerií a muzeí, katalogů výstav, alb fotografií a pohlednic. Ve fondu najdeme i krásnou literaturu včetně poezie. Jazykové spektrum: anglické, španělské, francouzské a italské tituly.

Literatura:

SPÁČILOVÁ, Dagmar. Knihovna profesora Univerzity Karlovy, historika a diplomata Vlastimila Kybala In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : 16. ročník odborné konference (13. - 14. Listopad 2007) [online].  Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2007 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW: http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf16/05.pdf