H I R S C H  Rudolf

1880 -1934

Filosof, žák a sekretář Franze Brentana

Praha: součástí fondu Masarykova ústavu AV ČR - původně 60.000 sv. (z toho je cca 9-10 000 starých tisků do r. 1800), NKP - 8 prvotisků

 

Charakteristika: velké a rozmanité celky filozofické literatury, pečlivě shromáždění autoři beletrie 17. a 18. století v mnoha rozličných vydáních a jazycích, historie či zejména doklady k dějinným údobím lidstva, jedinečný soubor řeckých a římských klasiků, teologie a náboženství, dějiny umění a archeologie, etnografické zajímavosti. Četná jsou díla z pomocných věd historických, pedagogika, právo a státověda, lékařské spisy, balneologie i vědy exaktní, zejm. matematika a astronomie, geografie, atlasy, architektura, botanika, biologie i začínající moderní chemie. Knihy označeny razítkem "Rudolf Hirsch". Knihovna, ojedinělá svým rozsahem, obsahem i osudy, je stále ještě předmětem neuzavřeným (viz citovaný pramen).   

Literatura:

TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Rudolf Hirsch a jeho knihovna : dokonalé utajení. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : 13. ročník odborné konference (23. - 24. Listopad 2004) [online].  Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2004 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW: http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/clanek/rudolf-hirsch-a-jeho-knihovna--dokonale-utajeni/

TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Osudy knihovny Rudolfa Hirsche. Odkaz zapomenutého brentanovce. Masarykův sborník. Roč. 13, (2006), s. 231-257. ISSN 1801-6286.

TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Vášeň pro knihy. Utajená sbírka Rudolfa Hirsche. Dějiny a současnost. Roč. 28, č. 10 (2006), s. 40-43. ISSN 0418-5129.

TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Comeniana at the Library of the Masaryk Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Forgotten History and New Surprises.
Acta Comeniana. Roč. 19 /43/, - (2005), s. 141-166. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955.

TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Rudolf Hirsch a jeho knihovna: dokonalé utajení. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient). Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2005. s. 163-171.

TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Staré tisky v knihovně Masarykova ústavu AV ČR a knihovna Rudolfa Hirsche. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. Praha : Národní knihovna ČR, 2005. s. 193-218. ISBN 80-7050-466-8.

TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Rudolf Hirsch a jeho knihovna: dokonalé utajení. Knihovnický zpravodaj Vysočina. Roč. 4, č. 4 (2004), ---. ISSN 1213-8231.