Š T O R C H Richard

1877 - 1927

Český cestovatel, fotograf, vůdce loveckých výprav

Praha: Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty UK - 62 sv.

Charakteristika: především cestopisná literatura a geografické spisy o Africe (Egypt, Lybie), Blízký východ, Dálný východ. Knihy jsou psány v angličtině, němčině, francouzštině, čeština zřídka. Svazky uchovány ve dvou depozitářích, možnost prezenčního studia.

Literatura a prameny:

ŠIMÁNOVÁ, Helena. Štorchova knihovna  ve fondu Geografické knihovny PřF UK. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví,  2008. 19 s.