HERITES František

 1851-1929

Český spisovatel, lékárník, starosta města Vodňan

 Vodňany: stálá expozice Městského muzea a galerie - 2866 sv.

Charakteristika a historie:  knihovna budována zřejmě od přelomu 18. a 19. století, postupně do sebe pojala i některé (označené) publikace z knihoven příbuzenstva Heritesovy rodiny. Plně zastoupena Heritesova tvorba, často i více exemplářů jednoho díla. Velké množství básnických sbírek (nejčastěji Vrchlický, dále Heyduk, Kučera, Sova, Krofta, Baudelaire, Verlaine), beletrie (Zeyer, Rais, Jirásek, Winter).   Asi jednu třetinu tvoří cizojazyčné publikace, z nichž je významný soubor děl německé klasické literatury (beletrie, dramata) z první poloviny 19. století; soubor děl českých klasiků přelomu 19. a 20. století často s vlastnoručními dedikacemi (Vrchlický, Heyduk, Kučera, Sova, Krofta, Rais, Jirásek, Winter). Ve svazcích jsou  obsaženy také podpisy, podtrhávání v odborné literatuře, ex libris a ojediněle vpisky. Získáno z pozůstalosti Boženy Heritesové (1883 - 1963), dcery Františka Heritese. Uloženo v pamětní síni Františka Heritese ve stálé expozici městské galerie, na původních policích.

Informace z části získány od odborné pracovnice Městského muzea a galerie ve Vodňanech PhDr. Pavly Stuchlé. 

Literatura:

TROUPOVÁ, Alžběta. Knihovna Františka Heritese ve Vodňanech : poezie, vlastní tvorba.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2007. 40 s.