C E R M A N Jaroslav

1881 - 1973

Český spisovatel, inženýr, odborník v oblasti textilnictví

Liberec: Krajská vědecká knihovna - 30 sv.,

Lomnice nad Popelkou: Muzeum - další část

Semily: Státní okresní archiv - další část

Charakteristika: rukopisná pozůstalost (Prosaické drobotiny, Literární drobotiny, Trosky prací konaných pro český textil...), sestavena Jaroslavem Cermanem a svázána pro KVK v Liberci. Většina knih opatřena exlibris (4 druhy - Korbelář, Hanuš, Sucharda, Milota), psáno modrým inkoustem, poznámky, kresby, vlepeny fotografie, doklady a další dokumenty

 Literatura:

DEMIANOVÁ, Marcela. Prof. Ing. Jaroslav Cerman.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008.