S T R N A D Josef

1852 - 1930

Historik a učitel, plzeňský městský archivář, bývalý ředitel Městského Městského historického muzea v Plzni. Publikoval v odborných časopisech, bádal v archivech západních Čech a popisoval jejich fondy. Člen korespondent České akademie věd a Královské společnosti nauk.

Plzeň: SVK - cca 171 svazků

Charakteristika a historie: knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni a převedena do fondu SVK PK v roce 1950. Seznam knihovny lze alespoň částečně rekonstruovat dle přírůstkových čísel jednotek zapsaných v bázi PNA50 v Aleph 500 (přírůstková čísla St XXXX). Inventář č. 30 - nezvěstný. Informace částečně získány od Mgr. Pavlíny Doležalové, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovnya Plzeňského kraje.