S C H I E B L Jaroslav

1851 - 1933 

Kulturní historik Plzně, archivář a novinář, statistik, spisovatel, překladatel z francouzštiny, italštiny a ruštiny. Dílo: Plzeň v pověsti, legendě a škádlivce, Ze staré i nové Plzně aj.

Plzeň: SVK - cca 581 svazků, rozsah signatur 11A1-11A63, 11B1-11B263, 5E343, 5E346, 8B82, 8B341, IID672, IID1579/2, IIIG1040, 914148a

Charakteristika: čeština, němčina (50%). Politika, literární věda, dějiny české a zahraniční, divadelní věda, statistika, filozofie, turističní průvodci. Periodika (např. Dalibor, Lumír, Pilsner Reform, Pilsner Zeitung, Plzeňské listy, Plzeňský obzor). Knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni a převedena do fondu SVK PK v roce 1950. K disozici Inventář č. 31. Informace získány od Mgr. Pavlíny Doležalové, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovny Plzeňského kraje.