B U D O V E C  z  B U D O V A  Václav

1551 - 1621

Český stavovský politik, českobratrský šlechtic

Praha: NK ČR - počet blíže neurčen

Charakteristika: Platonovy spisy (sig. 5 A 20), foliová díla, konvoluty, teologické práce

Literatura: 

KNEIDL, P. Knihovna Václava Budovce z Budova. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. S. 200-201.

KNEIDL, P. Trosky knihovny Václava Budovce z Budova. Strahovská knihovna. 1970-71, č. 5-6, s. 369-382.