B R A H E Tycho de

1546 -  1601

Dánský astronom, renesanční učenec

Praha: NK ČR - 52 sv. - fond zrekonstruován z rozptýlených svazků ve fondech NK ČR - více než 110 tisků a 5 rukopisů

Charakteristika: atronomie, spisy o hvězdě v kasiopeji, geografie, astrologie, metalurgie, fyzika, chemie, alchymie, basilejské tisky, disertace. Svazky ohmatané častým používáním a studijní činností, tenčí knihy stejných formáů vázané dohromady v konvoluty, rukopisné poznámky (čísla, grafické náčrty a vzorce v Koperníkových spisech).

Literatura:

F. KLEINSCHNITZOVÁ. Ex bibliotheca Tychoniana. Nordisk Tidskrift for Bok-och Bibliotekwasen. 1933, č. 20, s. 73-97.

MORTENSEN, H. Fra Tycho Brahe Bog-samling. Fund og Forshing i Det Kongelige Biblioteks samlinger II. 1955.

PRANDTL, W. Die Bibliothek des Tycho Brahe. Philobiblon. 1932, č. 5, s. 291-299.

ŠOLC, M. Knihovna Tychona de Brahe. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 189-193.