P O L Á Č E K  Václav

1898 - 1969

Český nakladatel a publicista, ředitel a spoluzakladatel Družstevní práce

Praha: KNM - 58 sv (52 titulů).

Charakteristika a historie: literatura z let 1920 - 1969, téměř kompletní nakladatelská produkce ze 40. let 20. stole (Pečínka, Kubíček, Poche), Uměleckohistorická a umělecká literatura, pragenzie, česká města (Praha, Český Krumlov, Jinřichův Hradec), kalendáře, ilustrátor V. Kubašta. Zakoupeno v r. 1970. Kalalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu s označením „V. Poláček" před signaturou.

Literatura:

FLORIÁNOVÁ, Žaneta. Zpráva Václav Poláček (1898-1969).  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 6 s.

ŠTĚPÁNOVÁ, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovny NM. Rozpravy Národního techn. Muzea v Praze. Praha: NTM: 1997.