O  T T O Jan

1841 - 1916  

Český nakladatel

Praha: KNM - 7827 sv.

Charakteristika a historie: nakladatelský archiv publikací vydaných nakladatelství J .Otty, nakladatelské seznamy, uloženo v původním miobiliáři. Získáno Jar. Švehlou. Vydání děl českých a zahraničních autorů (překlady), ediční řady, encyklopedie, časopisy. Katalogizační lístky označené razítkem "Jan Otto" vřazeny do Generálního jmenného katalogu, fond evidován v Centrální evidenci sbírek MK ČR - podsbírka Knihy.

Literatura:

ŠVEHLA., J. Jan Otto: kus historie české knihy. Praha: H + H, 2002. 318 s.