Z E Y E R Julius

1841 Praha - 1901

Český básník, spisovatel, překladatel, dramatik

Praha: KNM - 3798 sv.

Charakteristika a historie: knihovna encyklopedického rozsahu. Beletrie, literatura  všech oblastí humanitních věd, francouzsky, německy, česky, též tisky 19. století. Fond evidován v Centrální evidenci sbírek MK ČR; katalogizováno v letech 1976 - 1980.

Literatura:

ČERVENÝ, J. Knihovna básníka Julia Zeyera. Bibliografie. 1929-1930, č. 46-47, s. 84-92.

Formanová, M. Knihovna Julia Zeyera. Diplomová práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1987. 74 s.