S M E T A N A Bedřich

1824 - 1884

Český hudební skladatel, zakladatel české národní hudby

Praha: Muzeum B. Smetany - blíže neurčeno

Jabkenice: Smetanova myslivna (Památník Bedřicha Smetany) - blíže neurčeno

Charakteristika: Erbenova sbírka Nápěvů prostonárodních písní českých (1864), příručky (základy teorie pery), evropské huděbní dějiny, estetika učení o harmonii, sebrané spisy H. Berlioze, R. Wagnera (1871-1873) a  Schillera. Operní libreta (Braniboři v Čechách) , biografie (Schumann, Wagner), básně (Heine), Shakespearova daramata (12 sv.), česká a zahraniční beletrie (Nerudovy Povídky malostanské, Studie krátké a kratší), Pohádka o větru (původně zaslaná Smetanovým dcerám), některé knížky snad Smetanovy ženy Bettiny. Četné kalendáře se Smetanovými záznamy a kresbami (Posel z Prahy, Kalendář historický, Moravský národní kalendář, Nový pražský kalendář pro město a venkov - 1882, Moravan - 1880 ad.).

Literatura:

KHEL, R.Knihovna Bedřicha Smetany. Čtenář. 1983, č. 35, s. 116-117.

KHEL, R. Bedřich Smetana - čtenář. Opus musicum. 1986, č. 18, s. 104-118.