R E S L E R Kamill

1893 - 1961

Český právník,  sběratel-bibliofil, kulturní činitel, účastník protinacistického odboje

Praha: KNM - 872 sv.; Národní knihovna ČR -  sv.; Knihovna PNP - 500 sv.

Charakteristika a historie: KNM: hermetika, esoterika,  čarodějnictví, mysteria, literatura 16. - 20. st., okultní nauky, mytologie, klasická literatura, německé překlady. Koupeno do fondků KNM  v r. 1994 (hlavní část); dokupováno 1995 - bibliofilie (61 sv.), v r. 1996 - časopisy (41 titulů), v r. 1998 bibliofilie (394 sv.), v r. 1999 grafika. Část knihovny od r. 1975 převedena v  PNP (520 sv.) . V Národní knihovně ČR uloženy staré tisky. Lístky v Generálním katalogu Národního muzea s označením "Resler", část knih zařazena do fondu  bibliografií.

ŠTĚPÁNOVÁ, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovny NM. Rozpravy Národního techn. Muzea v Praze.  Praha: NTM, 1997. S. 29-30.