S O K O L Karel Stanislav

1867 - 1922

Český politik (Omladinář), redaktor, vydavatel, publicista a překladatel, zakladatel Vzdělávací bibliotéky

Praha: Knihovna NM - 2018 sv.

Charakteristika a historie: uchovaná původní struktura knihovny: česká a německá odborná literatura - historie státu a práva, dějiny umění, vlastnivědná a regionální literatura - průvodce, jízdní řády. Dále česká a světová literatura v českých překladech, německá a francouzská literatura, literatura dalšich evropských národů v německých překladech, zejména Rusko a severské země. Zkatalogizována v r. 1932, katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu opatřeny razítkem „Karel Stan. Sokol".