Ř E H O Ř František

1857 - 1899

Český národopisec, věnoval se především haličskému folkloru, pracovník Městké knihovny v Praze

Praha: KNM - více než 2000 sv.

Charakteristika: rusínská a ukrajinská literatura, slovanská jazykověda, etnografie, odborná periodika. Dar (odkaz) F. Řehoře. Katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu, signatura 79.