R E G A L Karel

1857 - 1931

Český lexikograf, bibliograf, středoškolský profesor, romanista a organizátor  tělesné výchovy

Praha: KNM - 237 sv.

Charakteristika a historie: tělovýchovné, hospodářské a zahradnické a pedagogické příručky, slovníky a několik lexikálních historických publikací, většinou německy. Získáno z pozůstalosti. Zpracováno v r. 1931, katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu označeny razítkem "KAREL REGAL".