M E N H A R T Oldřich

1897 - 1962 

Český písmař (Manuscript, česká unciála ad.), knižní grafik a úpravce, učitel grafické školy

Praha: Knihovna NM - 350 sv.

Charakteristika a historie: grafické sbírky, návrhy písem, písmo pro odlévání, jeho pracovna (nábytek)  a knihovna., která obsahuje odbornou literaturu o písmu, grafice a knihovědě a  sbírku českých bibliofilií. celá Menhartova pozůstalost předána do NM odkazem, zbytek dokoupen v letech 1967 a 1981, část pozůstalosti předána v r. 2001.

Literatura:

ŠTĚPÁNOVÁ, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovny NM. Rozpravy Národního techn. muzea v Praze. Praha: NTM, 1997, s. 29-30.