L I F K A Bohumír

1900 - 1987

Český knihovník, archivář, historik knižní kultury , autor koncepce  uchování a  dokumentace zámeckých knihoven v souborném katalogu (uion-catalogue, catalogue collectif, svodnyj katalog, Gesamtkatalog) palácových, hradních a zámeckých knihoven v českých zemích v působnosti Knihovny NM od r. 1954 přednosta knihovny Náprstkova muzea v Praze (1934-1959)

Praha: KNM -  6197 sv. (4925 titulů)

Charakteristika a historie: knihověda, encyklopedie, biblifilie, vlastivěda, topografie a genealogie, kuriozity, staré tisky (317 sv.), rukopisy (8), sbírky knih R. M. Rilkeho (78 titulů), knižní grafika, exlibris a fotografie. Získáno částečně jako konfuiskát v r. 1959 a darováno z pozůstalosti.