Š A L D A František Xaver

1867  - 1937

Český literární a divadelní kritik, spisovatel, básník, dramatik, editor a překladatel

Praha: Národní knihovna ČR - 3412 titulů (3759 sv.); Knihovna PNP - 346 sv.

Charakteristika a historie:  většina knih z konce 19. st., počátek 20. st., česká literatura (Mukařovský, Gebauer, Sova, Deml) cizojazyčná literatura (němčina, francouzština, angličtina, italština), odborná literatura, beletrie, poezie, klasické a historické práce, antická díla., benátské tisky ze 16. - 18. st. (Boccaccio, Castiglione, Straparola), starší česká literatura (Chelčický, Balbín), třetina fondu francouzská literatura (Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Flaubert, Gide), vztah k německé literatuře (Goethe, Nietzsche, Kant). Dedikace v knihách od českých autorů (Dvořáková, Nováková, R. Svobodová, J. Deml), zahraničních autorů (Zweig, Rolland, Pannwitz), poznámky, podtrhávání, korektury, kožené vazby. Knihovna byla získána do Univerzitní knihovny (dnešní Národní knihovny) v roce 1937.  

Literatura:

PARTYKOVÁ, Hana. Motiv knihy u F.X. Šaldy.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2007. 20 s.

LIFKA, B. Knihovna F. X. Šaldy. Ročenka Univerzitní knihovny v Praze. Praha: Univerzitní knihovna, 1957, s. 64-72.

KHEL, Richard. Poselství papíru. Praha: Karolinum, 1999.

Památník národního písemnictví. F. X. Šalda : k 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí. Praha: Literární archiv, 1997. Roč. 29.

Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od prvotisků do konce 19. století. Ed. Vlasta Faltýsová. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. 342 s.

ŠTOLL, Ladislav. Občan F.X.Šalda. Praha : Československý spisovatel, 1977.

DOLANSKÁ, Nora. Novinář František Xaver Šalda. Praha : Novinář, 1987.

 HEJNÁ, Miroslava. Knihovna F.X.Šaldy. Čtenář. 1990, roč. 42, č. 4, s. 108-109.