R Y P Á Č K O V Á Anna

1895 - 1978

Česká zdravotní sestra-ošetřovatelka T.G.Masaryka

Praha: Archiv Národního muzea - cca 10 sv.

Charakteristika: vázaný exemplář Masarykovy „Světová revoluce" s rukopisným věnováním autora Rypáčkové (1925), časopisy Zdravotnická pracovnice, publikace o Všesokolském sletu (1926),  knížka „Jak pracovat?" obsahující Masarykovy přednášky z r. 1898, TGM „O studiu děl básnických" (1884), knížka Z. Nejedlého  „T. G. Masaryk ve vývoji české společnosti a čs. státu" (1950) ad.